ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder register nummer 51976544.

 

Wij hanteren de VEB algemene leveringsvoorwaarden.

 

Deze kunt u hier downloaden.

 

Om het PDF-document te lezen heeft u Acrobat Reader nodig.
Klik hier om deze gratis te downloaden.